top of page

THE CANAL PROJECT

โครงการ "เดอะ คาแนล"

002.jpg

พื้นที่ส่วนกลาง

พื้นที่กว้างขวาง

มีจำนวนบ้านมากถึง 168 ครัวเรือน

327581.jpg

ช็อปเฮาส์

2 ห้องนอน 3 ห้องนํ้า 1 ที่จอดรถ

พื้นที่ใช้สอย 170 ตรม.

327580.jpg

ทาวน์โฮม

3 ห้องนอน 3 ห้องนํ้า 2 ที่จอดรถ

พื้นที่ใช้สอย 124 ตรม.

282024570_167895678965978_7747855422439205734_n.jpg

บ้านเดี่ยวชั้นเดียว

3 ห้องนอน 2 ห้องนํ้า 2 ที่จอดรถ

พื้นที่ใช้สอย 122 ตรม.

Screen Shot 2563-05-25 at 15.19.02.png
bottom of page